Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut med kognitiv-beteendeterapeutisk inriktning. Jag har i grunden en utbildning till socionom och fil mag. Tidigare har jag bl a arbetat som legitimerad hälso-och sjukvårdskurator inom primärvården. 

Min inriktning som psykoterapeut är kognitiv-beteendeterapeutisk terapi (KBT). KBT är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Tillsammans, patient och terapeut, utforskar vi de tankar, känslor och beteenden som vi antar skapar psykologiska problem. Efterhand ersätts dessa med mer funktionella strategier och därmed minskade symtom, vilket förebygger att de återkommer.